Etkinlikler

Uluslararası Sağlık, Kültür ve Toplum Sempozyumu

21.09.2018

07_10 Mart 2019 tarihleri arasında "Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültiir Sempozyıımu" Amasya'da düzenlenecektir. Sağlık olgusunu kültürel boyutlanyla ele almayı amaçlayan sempozyuma bildiri özetlerinin gönderileceği son tarih 15 Aralık 2018'dir.

Sempozyum, yurt içi Ve yurtdlşlndan konuyla ilgili sempozyuma katlmak isteyen bilim insanlarlnln bilim insanlarınln katlllmlna açıktır. Bildirinin amacını, yöntemini ve sonucunu kapsayacak biçimde 150 sözcüğü geçmeyen bildiri özetlerinin 15 Aralık 2018 tarihine kadar sagliktoplum@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Bilim Kurulu Üyelerince kabul edilen bildiriler 25 Arallk 2018 tarihinde ilgililere duyurulacak ve 15 ocak 2019 tarihi mesai bitimine kadar bildiri tam metininin gönderilmesi istenecektir. Katlım ücretli olup, konaklama ve ulaşlm katıllmclya aittir. Sempozyumla ilgiIi detaylı bilgiler http://saglikkultur.amasya.edu.trl adresinde yer almaktadlr.

AKADEMİK PERSONEL
İDARİ PERSONEL
Bilgi Paketi Ders Kataloğu
Yukarı Çık